#122037
Turi
משתתף

מה לא טוב בזה שאני משתמש במערך ארקה של שאר דירות שלא שופצו שהם מאורקות עדיין על ידי מערכת המים זה לא שהיתחברתי ללוח הדירה אלא הוספתי עוד ארקה כגון פלח ואלקטרודה ופהפ בכל קומה ויצא לי 1.6 מה נאמר שברוב הימים ככל שישפצו עוד דירות וינתקו אותם ממערך ארקה שקשור למערך המיים ירד ערך ארקה מה אני אשם בזה החשמלאי הבא שיהיה אחראי על שיפוץ דירות נוספות ויבצע בדיקה ולפי זה ישפר את הארקה מה הבדל אם אני מתחבר לחנוכיה הראשית של הבנין על ידי שלה ( סתם כך לא ידעתי שיש לי אפשרות לשפר ערך ארקה על ידי חיבור לחנוכיה של המים)תודה רבה