#122038
arielsegal
מנהל בפורום

מקור ההארקה של מבנה חייב להיות ברור ולא יתכן שהארקת מתקן אחד תלויה בהארקת מתקן אחר.

כמו שכתבתי שאם ההארקה משתפרת על ידי חיבור לדירות אחרות, קרוב לוודאי שקיים שם איפוס לא חוקי או דומה.

לפיכך אסור! לך להתחבר להארקה של דירה או מתקן אחר ולהיות תלוי בתקינותו.