#122047
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. לא בדיוק. המתח יתנדנד בהתאם להעמסה בדירות השונות. 
  2. אם בשלשת הדירות תהיה צריכה זהה המתחים יהיו 230 וולט בכל דירה. רק במקרה קיצון שבו בדירה אחת יש צריכה מרבית בדירה שניה צריכה נמוכה מאוד (שווה ערך להתנגדות גבוהה) ובדירה שלישית כלום, יהיה מתח קרוב ל 400V בדירה שבה הצריכה נמוכה מאוד.
  3. חלוקת המתחים תלויה גם בשיטת ההגנה בפני חשמול של הבנין. במבנה מאופס השינוי במתחים בעקבות ניתוק מוליך האפס יהיה קטן.