#122063
Timur
משתתף

הם לא רוצים , אז לא נוגעים …. לוח מתכתי – אסור היום במתקן דירתי , הרבה סיכונים שאין הארקה בדירה , פחת מסוג זה – אסור להרכיב בלוח חדש ועוד…אתה שתתקין לוח חדש – אתה אחראי ..אז או שמסדרים הכול או שלא מתקרבים .