#122067
aron david
משתתף

מוסיף הערה שגם אין מא”ז ראשי ללוח.

מצטרף לדברי קודמי. אם לא טיפול שורש אז לא לטפל כלל כדי שהאחריות לא תהיה עליך. צריך לוח חדש כולו כולל המסד.