#122068
Eladbcohen
משתתף

כן, אני חשמחאי מתחיל, אף פעם לא ראיתי כזה לוח.

יש הארקה, לא בדקתי תקינות…

אני אחליף את המסד המתכתי בתיקני.

פחת חדש יגלה גם תקלות בקווים, סיכוי טוב שיצטרכו לפרוס קווים חדשים וחציבות, דבר שמיקר את העניין ולרווחה תקציב מוגבל לשיפוץ הדירה.

אולי אוכל לכצוב חוות דעת עם כל הליקויים כדי שישיגו תקציב לצורך העניין, מה אתם חושבים?