#122075
yehudava
משתתף

נראה לי שלא הבנת
ההפרש שיש בין המתח המצוי למתח הרצוי על הצרכן – הוא מתוך 400 וולט – זה המתח הנקוב
את המתח הזה צריך להמיר לדרגות

כל דרגה בשנאי היא לצורך העניין 2% מתוך 400

אבל בפועל יש לי 390 – לא 400

ועל הצרכן אחרי המפל מתח על השנאי ועל הקו – יש לי 340

אז ההפרש פה בין 340 (המתח המצוי על הצרכן) ל400 (המתח הרצוי על הצרכן) הוא 60 וולט נכון?
את ה-60 וולט האלו צריך להמיר לאחוזים – כדי לדעת כמה דרגות יש להעלות בשנאי
(כאמור כל דרגה היא 2% לצורך העניין)

אז השאלה היא –
ממה האחוזים האלו – מהמתח הנקוב או מהמתח שיש לי בפועל?

אני הופך את ה-60 וולט האלו לאחוזים מתוך המתח הנקוב במשני של השנאי (400)?
או מהמתח שיש בפועל ביציאה של השנאי (390)?