#122077
uori
משתתף

מה אתה בדיוק משפץ לוח 12 מקום תקני מפלסטיק יכול להגיע לעלות של עד 100 שקלים ועוד כמה מאזים חדשים 

וממסר פחת חדש העלות היא בטחה בשישים מול הסכנה בשימוש בלוח הנ”ל  וצריך גם לשלם עבור השיפוץ כך שזה לא הגיוני 

להתעסק עם לוח זבל