#122084
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

איני רואה מניעה להעביר מוליכי פיקוד ומתח באותו כבל אם בידוד המוליכים מתאים למתח המרבי וצבעי הגידים שונים וגידי הפאזה והאפס והארקה בצבעים המתאימים.