#122086
arielsegal
מנהל בפורום

אם מקור ההארקה לשני קצות הכבל זהה, יזרום זרם בשל הכא”מ שנוצר בסיכוך, בין שני הקצוות המוארקים. שרטט לעצמך את המעגל ותווכח שכך אכן יקרה. אפשר למצא את הכללים להארקת הסיכוך בנוהל של חברת החשמל מתקני לקוחות במתח גבוה – דרישות בטיחות.