#122088
arielsegal
מנהל בפורום

במתקן מתכתי נדרשת השוואת פוטנציאלים ולא הארקה.

יש אפ כך לחבר את הקונסטרוקציה לפה”פ באמצעות מוליכי חיבור בשטח חתך 10 ממ”ר לפחות.

יש לשלט את מוליכי החיבור המחוברים לפה”פ בהתאם ליעודם.