#122095
Naor Sasob
משתתף

תודה אריאל על התשובה.

מספר דברים

הארקות משורשרות בין הקומות ומגיעות לפה״פ. ומשם מגושרות לצנרת של המים. 

1.הזרמים לא נוצרים בגלל האיפוס הכפול ?

2.אם עוברים לי זרמים מכיוון הפה״פ לצנרת של המים של כמה אמפרים ואפילו עשרות אמפרים אין בעיה לנתק את הארקות ? והאם זה יפתור את הבעיה ? 

תודה