#122107
Turi
משתתף

תודה רבה אז אם אני משחיל כבל ירוק בצינור שרשורי באופן גלוי למשל בכניסה של בינין סמוך ללוח מותר אם הבנתי נכון גידים אסור בשרשורי אבל כבל מותר