#122112
arielsegal
מנהל בפורום

לדעתי הוספה של אלקטרודות מסוג מוט יכולה להועיל אם יוחדרו אלקטרודות לעומק כפול ויותר מאלה המותקנות כעת.

זה פתרון אפשרי אחד וקיימת אפשרות לנסות להתחבר לברזל זיון נוסף.