#122117
Mendifleischer
משתתף

אני יבהיר את הדברים

בגוף עצמו יש את השנאי כלומר לגוף עצמו מגיע 230 אבל ישירות לשנאי המבודד בבידוד כפול 

השאלה אם עצם זה שעובר חוט 230 עד לשנאי זה מחייב את הגוף בארקה