#122119
suny7722
משתתף

שלום,

האם מטרת הנוסחה הנ”ל היא, למנוע צפיפות יתר של מוליכים מבודדים בתוך הצינור:

1) כדי שלא ייגרם להם נזק בזמן ההשחלה או לחץ מכני כשהם כבר מושחלים?

2) כדי למנוע חימום יתר שלהם?<br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_220722_170432_546.sdocx–>