#122121
Power
משתתף

במקרה של הפגיע בכבל בכניסה לגוף ,גוף מתכתי יהיה מחושמל ב230V ,כל זה לפני השנאי מבודד.

למקרה הזה צריך להאריק את הגוף,זה  כבר לא קשור למתח נמוך מאוד ושנאי מבודד. 

אבל גם אסור להוציא הארקה לעמוד תאורה ממתקן מאופס למרחק מעל 5m. יכול להיות אפשר לבצע השוות פוטנציאלים מקומית סביב עמוד ואז לחבר הארקה לאלקטרודה מקומית.

עדיף לחכות תשובה של אריאל.