#122124
arielsegal
מנהל בפורום

שרשור בין קומות אינו איפוס כפול. איפוס הינו חיבור בין מוליך האפס בכניסת ההזנה למבנה ובין פס השוואת הפוטנציאלים.

חיבור מוליך הארקה לשרותים מתכתיים מתבצע בנקודה אחת עם גישורים בין קטעים שאין בניהם רציפות. 

שגיאה נפוצה היא לחבר את פסי השוואת הפוטנציאלים המשניים או הקומתים בכל קומה לצנרת המים, פיר המעלית, סולמות הכבלים וכדומה…

במקרה שיש זרמים כמתואר, יש להוועץ בבודק ולנתק מוליכי חיבור וחיבורים מיותרים.