#122134
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. איני ממליץ להזין שלטי תאורת הכוונה ותאורת חירום באמצעות מפסקי פחת. אין סיבה לעשות זאת.

2. אין צורך במפסקים דו קטביים. גופי תאורה אלה חייבים לקבל פאזה ואפס קבועים מהלוח ללא מתג הפעלה.