#122135
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קיימת כוונה להעביר בדיקות של מתקני החשמל לבודקים פרטיים ולסיים את בדיקת בודקי החברה במונה ובהארקות.

בשלב זה עדין לא מיושמת כוונה זו ויחלוף זמן עד שהיא תתבצע.