#122165
arielsegal
מנהל בפורום

שני הדברים מדוייקים ואיני רואה סתירה כלשהי.

אם הארקת המתקן המאופס טובה, שינוי המתחים בעת ניתוק מוליך האפס ברשת יהיה קטן. ניתוק בתוך המבנה, אינו מושפע מהאיפוס.

כשהתנגדות הארקת המתקן גבוהה שינויי המתחים יהיו גדולים.

במתקן המוגן ב TT, אין גורם מאזן והדבר שקול למתקן שהתנגדות ה”איפוס” שלו אין סופית ולכן השינויים במתחים הם מרביים.