#122171
Moty
משתתף

ומתקן ייצור?

האם לדגומא בכבלי DC אני גם מחוייב? והאם אין סתירה עם חוק החשמל ומעגלים סופיים? הרי לא תמיד מדובר במעגל סופי ועניין ה-3 אחוז כתוב שם

תודה.