#122180
MV
משתתף

שלום אריאל בתקנות חשמל מוזכרים מילים השגחה ופיקוח .אפשר בבקשה הסבר.האם פיקוח זה לא חייב להיות קבוע והשגחה חייב להיות נוכח קבוע .?