#122181
MV
משתתף

שלום אריאל שאלה כזאת.מערכות PV לא מחוברים למתח עדיין.לגבי עבודות DC האם כל חיבורים כולל כבלים ללוחות מפסקים וגם למהפך חייבים לבצע רק עם רשיון חשמל .ועבודות AC שגם לא מחובר למתח גם כל חיבורים חייב לבצע עם רשחון חשמל.?כי פגשתי הרבה חברות שביצוע לפני חיבור מערכת PV מבצעים אנשים ללא רשיון.