#122190
arielsegal
מנהל בפורום

  1. במתקן יצור אין הגדרה כזו.

2. יצרן מנסה לספק כמה שיותר אנרגיה לרשת. מפל מתח שמקורו בהתנגדות הפעילה של המעגלים כרוך בהפסד כספי גדול ולכן טבעי שהיצרן ישאף להקטינו הרבה מתחת ל-3 אחוז.