#122191
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. ניתן להעלות תמונות או קבצים שגדלם המרבי 4Mega.

2. אם הארקת הבנין היתה מבוססת על צנרת המים (בנין שנבנה לפני 1981 שבשנה זו נכנסו לתוקף הארקות יסוד). אזי ניתן להתחבר לצנרת המים. אחרת נדרש אישור בכתב של הרשות המקומית ובלעדיו אין להתחבר לצנרת המים.