#122194
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן מדוייק לחלוטין ומוגדר היטב בתקנות רשיונות חשמל.

בעת טיפול או תחזוקת מתקני מתח גבוה, נדרשת פקודת מיתוג וקיצור חמומה על ידי בעל רשיון חשמלאי מהנדס שמכיר את המתקן.

צוות המבצעים חייב להיות בראשותו של בעל רשיון חשמלאי מהנדס, או בעל רשיון חשמלאי הנדסאי  או בעל רשיון חשמלאי טכנאי, שלשני האחרונים נדרש רשיון מסוייג למתקן בו מבוצעת העבודה.