#122195
MOSH
משתתף

תודה.

לא הבנתי איך נוצר חיבור כוכב עם הסלילים.

אני מבין שעדיין הקבלים במשולש, והסלילים בטור בקווי ההזנה. 

מצורף תמונות מהמצגת (הנפלאה) שלך.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):