#122199
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קיימות הגדרות שונות של אחריות החשמלאי הבכיר והן: פיקוח, השגחה, נוכחות, אחריות.

פיקוח: פירושו שהמפקח דואג להנחיות או תכנית כתובה, הסבר מפורט של הנדרש למבצע העבודה, וידוא של המצאות הכלים והציוד הנדרשים לביצוע ובדיקה בסוף העבודה שהיא בוצעה על פי שלשת הסעיפים הקודמים: התכנית, ההסבר והכלים הנכונים.

השגחה: כמו פיקוח אך האחראי חייב להיות במתקן ולהשגיח על ביצועה (לא מחייב נוכחות מתמדת).

נוכחות: כמו פיקוח אך נוכחות מתמדת.

אחריות: כמו נוכחות אך כל פעולה מתבצעת באחריות האחראי.