#122201
aron david
משתתף
  1.  25 ממ”ר
  2.  16 ממ”ר
  3. חח”י יאשרו (נראה לי שאריאל ידרוש התקנה נסתרת)
  4. כן. עולה כסף וצריך תאום.  אפשר גם לחפור בעדינות לאט לאט (גם חחי חופרים ככה)
  5. כשהם יבואו להחליף את הפילר תוכל להכניס את זה ולחבר את הכבל החדש ולנתק את הישן. בינתיים תשאיר את החפירה מאחורי הפילר פתוחה.