#122206
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עבודות הכנת תשתית, חפירת תעלות לכבלים והנחתם ועבודות מכניות הקשורות למתקני החשמל אפשרי שיתבצעו על ידי עובדים שאינם בעלי רשיון חשמלאי, בפיקוחו של חשמלאי.

עבודות חיבור המוליכים ו/או הכבלים ללוחות, לפנלים וכדומה חייבות להתבצע על ידי בעלי רשיון חשמלאי בלבד!