#122208
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כל לוח מיתוג ובקרה חייב לענות לתקן 61439-2.

ישנה החרגה של התאגדות התעשייתנים ללוחות של עד 250 אמפר, עם זרם קצר צפוי קטן מ10kA וזרם הלם צפוי של עד 17kA, שמאפשרת ליצרנים שאינם בעלי אישור של מכון התקנים, ליצר לוחות חשמל.

במקרה זה יש להשתמש במסדי לוחות תקניים, בציוד חשמלי שמתאים למסדים האמורים, לבצע חישובי טמפרטורה או לאפשר עומס מרבי של 80 אחוז מהזרם הנקוב של פרטי הציוד המותקנים.

יש אפשרות ליצר לוחות בהתאמה לתקן ויש אפשרות לסמן את הלוחות בתו תקן של מכון התקנים המכיל מספר.

כדי לסמן בתו תקן חייב המפעל המייצר להיות בפיקוח מתמיד של מכון התקנים.

אווילות היא לא לדרוש סימון של לוחות החשמל בתו תקן. רכישה של לוחות חשמל מיצרן ללא תו תקן פירושה שליצרן יש סיבה שלא להיות בפיקוח מכון התקנים.