#122209
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כמו שעניתי גם בקבוצה בה עלה הנושא:

1. אפשרי להשתמש במא”זים מגושרים אבל רק במא”זים שצגושרים באמצעות גשר מקורי של היצרן.

2. השימוש במא”זים מגושרים משמש לתאורה במגרשים, פארקים וכדומה כדי למנוע הפסקת שלשת המעגלים בעת תקלה במעגל אחד. במקרה כזה יפסק פנימית מא”ז אחד והיתר ישארו מחוברים. הסיבה לגישור היא בטיחותית כדי להפסיק את שלשת הפזות בעת תחזוקה של המתקן. למטרה זו יש להשתמש במא”זים בעלי חיווי של מצב המא”ז כדי לזהות מא”ז מופסק.