#122212
MV
משתתף

שלום.תודה על תשובות.האם אפשרי לעשות רשיון חשמלאי מסוייג במקרה הזה?.או כאן קיים בעיה  שזה עבודה מתבצעת בכל מקומות ארץ אצל לקוחות  שונות ולא באתר קבוע  למרות שזה באותו חברה יעובד  חשמלאי מסוייג