#122214
MOSH
משתתף

קראתי שוב את תשובתך לעיל. אולי הבנתי כוונתך.

האם התכוונת שהחיבור כמתואר בתרשים המצורף כעת?

אם כן, כשכתבת:

“כדי שהסלילים יחוברו בטור לקבלים, מערך הקבל והסליל מותקנים בטור זה לזה וכל השלישיה בכוכב

אני מניח שהמילה האחרונה צריכה להיות “במשולש

תודה.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):