#122223
MV
משתתף

השאלה אם חשמלאי שסיים קורס מסוייג ישראלי  יכול לעבוד בעבודות חשמל באתרים שונים של חברה איפה הוא עובד.למשל בחברה PV או עמדות טעינה או התקנה דודי שמש.