#122235
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין סיבה להאריק גופים מתכתיים פעמיים (כלומר לפס הארקות וגם לפס השוואת הפוטנציאלים).

אם מדובר במתקן קבוע שמחובר למוליך הארקה תקני ומתאים כחלק מההזנה אליו באמצעות חיבור תקין אין סיבה להתקין מוליך הארקה נוסף. לפעמים ריבוי מוליכי הארקה עלול לגרום לזרמים סובבים במוליכי ההארקה שבמתקן (ראה דיונים רבים בפורום שעוסקים בנושא זה).

כמובן שיש לבדוק באופן תקופתי את רציפות ההארקה