#122236
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

זהו בדיוק הרעיון בסוג זה של הגנה.

יש להתקין מפסק פחת או מפסק משולב פחת במעלה הזרם כהגנה כוללת (סלקטיבי כמובן) ומפסקי פחת נוספים על השדות בלוח המוזן שיגנו על קווי או מעגלי היציאה