#122240
Turi
משתתף

א.תודה רבה אני מבין שצריך בודק רק מישום ששינו את מערך הארקה אבל על הוספת שקעים וחוטים החלפת לוח דירתי לא צריך                           ב. אם אני מחליף לוח דירתי למשל 25 אמפר האם  צריך לעשות בדיקת ארקה לאחר או שזה לא באחריותי כל עוד לא ביקש ממני הלקוח