#122242
luz
משתתף

שלום,

לגבי לוחות פוליאסטר, למיטב ידיעתי מוחרגים בתקן בארץ, ולא נבדקו לז”ק גבוהים, כך שלא ניתן לייצר לוח פוליאסטר לזרם קצר של למעלה מ 10KA/17KApk. דא עקא, שלוחות פוליאסטר רבים מיוצרים ומיועדים לזרם קצר גבוה יותר, כגון לוחות להעמדה חיצונית, או במקרים נוספים שהמפסק עם ההגנות צריך להיות בלוח מסוג II כדי להגן על הלוח המתכתי מפני חשמול.

האם יש פתרון תקני לנושא?

תודה