#122246
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

החלפת לוח ללא שינוי שיטת ההגנה או גודל המבטחים אינה מוגדרת שינוי יסודי לכן על פי רוב לא מביאים בודק אחרי פעילות זו.

הוספת מעגלים או קווים כן מוגדרים שינוי יסודי ובעקרון מחוייבים בבדיקת בודק.

שינוי שיטת ההגנה, מיקום ההארקה, אופן ההתחברות להארקה הם שינוי יסודי ומחייבים בדיקת בודק.