#122248
Mp1969
משתתף

מכובדי שלום ,

לוח סיסטם הינו לוח אשר נבדק במעבדה בחו”ל ע”י יצרן מקור . 

מכיוון שאי אפשר לבדוק כל תצורה של לוח , נקבעו כללים שאותם צריך לבצע יצרן מרכיב ( כזה שקיבל הסמכה מיצרן מקור ונמצא בפיקוח של מכון התקנים )

בחו”ל מקובל שניתן ליצר ע”פ הכללים הנ”ל ובצורה של חישוב ,לוחות עד זרם 1600 אמפר ,בארץ הקטינו את זה ל 250 אמפר. 

לכן מומלץ ביותר לרכוש לוח מיצרן מרכיב שנמצא בפיקוח , כי גם אם יש סיבות שהלוח לא מסומן בתו- תקן עדיין מישמים את כל הכללים , 

כרגע יש לתמח”ש לוחות סיסטם עד 250 אמפר מאושרים להעמדה חיצונית . ובתהליך אישור גם לזרם גבוה יותר .

בלוח פוליאסטר יש החרגה בגלל המבנה האטום ובגלל הקושי לחשב חישובי חום ( יש שוני בחומרים ולכן יבואן מספק נתון של כמות חום בוואט המתאפשרת בלוח ע”פ גודלו ) 

אכן בנושא זרמי קצר אין מענה בלוח פוליאסטר וכאשר משתמשים בלוח כזה למפסק ראשי ישנה סכנה .