#122253
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לא מאריקים את נקודת הכוכב של הקבלים. משאירים אותה צפה.

על פי רוב מתקינים שתי סוללות המחוברות בכוכב כל אחת כאשר כל קבל מוגן באמצעות נתיך. בין שתי נקודות הכוכב מחברים מוליך ועליו מותקן שנאי זרם שמודד את הזרם דרכו.

במצה רגיל הזרם דרך המוליך הנ”ל שווה לאפס. 

בעת התכת נתיך או תקלה בקבל, מתפתח זרם במוליך המחבר את נקודות הכוכב, זרם זה נמדד על ידי שנאי הזרם וכך ניתן לזהות את קיום התקלה.