#122254
alonh3
משתתף

תודה על התשובה.אך זה לא מה שהיתכוונתי,לגבי הפהפ אין בעיה הכוונה הייתה לכך שפלח הארקה עובר דרך הלוח עד למעליו ושם ממוקם הפהפ.