#122256
luz
משתתף

תודה אריאל ו mp,

ל mp-   לוחות T4P-IP של תמחש זה נפלא, אך לא פותר את הצורך בלוחות פוליאסטר. לוחות כאלו לפחות עד לזרם של 1000A וז”ק של למעלה מ 20KA מיוצרים לרוב. אם זה בסמוך לגומחת חח”י עבור חיבורים גדולים, לוחות חלוקה במתקני PV, לוחות למפסק ראשי במתקנים שנצרכת ללוח הראשי הגנה מפני חשמול במעלה הזרם, לוחות פזורים במתקן לתלייה חיצונית, ועוד.

לעיתים הפוליאסטר נדרש בגלל שצריך לוח מחומר מבודד, ולעיתים בגלל עמידות בהתקנה חיצונית, ומחיר סביר לעומת מוצרים אחרים.

כך שכל עוד אין פתרון תקני, כולם ימשיכו לייצר לוחות כאלו בלית ברירה…

אשמח שתאירו את עיני אם אני טועה.