#122259
suny7722
משתתף

שלום,

 

שאלה נוספת באמצעות דוגמא אמיתית: 

שלושה מוליכים מבודדים בשטח חתך של 2.5 ממ”ר (קוטר חיצוני: 4.3 מ”מ) מושחלים בשרשור 16 מ”מ ( קוטר פנימי 10.5) 

אם מציבים את הערכים, בצד ימין של המשוואה התוצאה היא 14.89

 

10.5 קטן מ 14.89 . אז זה נחשב לא תקין?