#122261
aron david
משתתף

שים לב שהלוחות הביתיים הסטנדרטיים הם עד 63 אמפר. ל 80 אמפר אתה צריך לוח מתאים דוגמת VB418L של האגר וכדומה.

כמו כן באם הבסיס הוא עץ (מצוי במתקנים ישנים) אתה צריך לעשות בסיס מתחת הלוח ו20 ס”מ לכל צד של פלטת גבס שתבודד בין העץ ללוח.