#122273
Eton
משתתף

מה זה המשפט הלא חכם ” המטרה לעבור את  בדיקת חברת החשמל ” ?!

שאתה שולח את הרכב לטיפול במוסך ואו לבדיקת בלמים  בטסט שנתי אתה רוצה רק לעבור את הטסט ? או להיות רגוע “שהבודק” והמכונאי יעשו את עבודתם בצורה מקצועית לך ולמשפחתך  

אתה  נלחם מול בודק חברת חשמל ,כובש יעדים לוקח שבויים ??

אתה חשמלאי ושכזה הלקוח מצפה ממך שהמתקן שהוא ילדיו ומשפחתו גרים בו יהיו בטוחים ,תקניים ואיכותיים .

 

ולענין 

מאחר והמתקן הוא לפני 1980 ותקנות הארקות יסוד 

ניתן להתחבר לצנרת המים  כל עוד היא בבעלות ,בשטחו,חזקתו ואחריותו 

מקור הארקה צריך להיות כזה שנותן מענה ( קרי ערך נמוך ככל האפשר ) של התנגדות בכדי שהגנות יעבדו בפני חשמול .

חשמלאי נבון יחבר גם לצנרת המים וגם לברזל הבניין .

ובנוסף, במידה של מספר מתקנים כמו בית דירות  לא רצוי שכל דירה תחובר למקור הארקה אחר , אחד מים ,אחד ברזל אחד אלקטרודה ….  

ענין זה עלה כבר מספר פורמים ,על חשיבות חיבור למקור הארקה הטוב ביותר בשטח המתקן .