#122297
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מהנדסים שונים באים לא פעם מאסכולות שונות וסבורים שריבוי מוליכי הארקה עשוי להועיל.

במקרים רבים הדבר מזיק וגורם למסלולי זרם לא רצויים, שדות מגנטיים מוגברים, ניצוצות במיסבי מנועים וקורוזיה מוגברת.

הכלל במוליכי הארקה הינו להבטיח את בטיחות המתקן (רציפות ועכבת לולאת תקלה שמבטיחה התפתחות זרם קצר מתאים להגנות שבמבטח).

יש מקרים כמו במתקני מים קרים שבהם המתקן על פי רוב אינו מקובע לרצפה, האדם רוכן על המתקן ולופת את הברז ביד וגם נשען על משטח הנירוסטה ולכן ישנו הגיון להאריקם באמצעות מוליך נוסף המאפשר זיהוי שהמוליך מנותק. 

ביתר המקרים חיבור מוליכי הארקה נוספים מיותר וכמו שרשמתי מזיק.