#122310
kobigross
משתתף

שלום

אני הייתי  עונה  לוועדה  בצורה  כזאת :

במא”ז  מדגם  C  ,  בהתאם  לתקנים  ולאופיין  , עד  זרם  של  5  פעמים 

מהזרם הנומינלי  המא”ז  לא  צריך  לנתק . בזרם  של  פי  10  חייב  לנתק  מידית ,

בחוק  החשמל  כתוב  שהמא”ז  חייב  לנתק  בקצר  תוך  5  שניות  שזה 

לפי  האופיין  נותן  זרם  קצר  של  6.6  מהזרם  הנומינלי 

לפי  דעתי  תשובה  כזאת  תראה  לוועדה  שאתה  מבין  את  הטווח  של  ניתוק  המא”ז  בקצר

בברכה

קובי